REIKI – energiahoito

Sana Reiki tulee kahdesta japaninkielisestä sanasta – Rei: ”Korkeampi tietoisuus tai viisaus” ja Ki: ”Elämän energia”. Reiki siis merkitsee ”korkeamman viisauden ohjaamaa elämän energiaa

Reiki on syvärentouttava ja energisoiva hoito, jossa tasapainotetaan kehoa ja mieltä. Reikihoidon myötä kehossa olevat tukokset alkavat avautua ja elintärkeä elämänenergia pääsee virtaamaan kehossa vapaasti.

Reiki on erityisen hyvä hoitomuoto nykyajalle tyypillisen kiireisen ja stressaavan elämäntavan aiheuttamien ongelmien hoitoon. Energiahoito rentouttaa, rauhoittaa ja hoitaa lempeästi kehon ja mielen tukoksia. Monet ovat saaneet Reiki- hoidon kautta avun esimerkiksi fyysisiin kiputiloihin, lihasjännityksiin, migreeniin, unettomuuteen, stressiin tai rauhattomuuteen. Hoito voi myös toimia täydentävänä hoitomuotona lääketieteen rinnalla, joskin on tärkeää painottaa, että se ei missään nimessä korvaa lääketieteellistä hoitoa.

Reikihoidossa hoitaja välittää käsiensä kautta puhdasta Reiki-energiaa vastaanottajalle. Reikihoitaja on siis nimenomaan universaalin elämänenergian välittäjä, eikä niinkään hoitaja. Reiki onkin täysin turvallinen energiahoitomuoto.

HOIDON KULKU:

Hoito tehdään yleensä hoi­to­pe­dil­lä ma­koil­les­sa, pehmeästi ja läm­pi­mäs­ti peittojen keskellä.

Hoito tapahtuu kevyen ke­ho­kos­ke­tuk­sen kautta. Reikissä kehoa hoidetaan pää­asial­li­ses­ti energia- eli cha­kra­kes­kus­ten kohdalta. Jokainen hoito toteutuu yksilöllisesti, hoidettavan tarpeen mukaisesti.

Hoi­det­ta­va voi nau­tis­kel­la olosta ja ener­gias­ta silmät kiinni hil­jai­suu­den keskellä.

HOITOHINNASTO:

Reiki- energiahoito – Hoito n. 1h / 60€

Reiki- energiahoito Hoito n. 30min / 40€

 

REIKI TASO I & II  * USUIN LUONNOLLISEN PARANTAMISEN MENETELMÄ / KARUNTALO JOENSUU

Reiki-kurssin opettajana toimi Reiki Master, YTM, Hum. Kand. Helena Karhu.